ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

* တောင်းဆိုနေတဲ့
Mr
Ms
Mrs
Summer Show Plastic Corporation

810 Section 7 Zhangxin Road, Shengang Township, Changhua County, Taiwan 509
Tel: +886 4 7989506
Fax: +886 4 7987785
Company Registration Number: 16262021

Chair Chen (Ms)
Director

Tel: +886 4 7989506 ext.218
Mobile: +886 923456989 / +886 910460175

Rachel Teo (Ms)
International Trade Manager

Mobile: +886 984338699